Słuchamy Waszych opinii i nie ustajemy w staraniach aby podróż z nami była przyjemnością.

Je­ste­śmy prze­woź­ni­kiem, któ­ry od 1993 roku re­ali­zu­je prze­wóz osób na li­nii: Ja­strzę­bie-Zdrój - Żory - Ka­to­wi­ce. Od 2017 roku kon­ty­nu­uje­my na­szą dzia­łal­ność pod na­zwą Dra­bas Express, jako nie­za­leż­ny prze­woź­nik. Czer­piąc z na­by­te­go do­świad­cze­nia, pra­gnie­my za­pew­nić na­szym klien­tom naj­wyż­szy kom­fort po­dró­żo­wa­nia oraz no­wo­cze­sną al­ter­na­ty­wę dla firm trans­por­to­wych obec­nych na ryn­ku.
Darmowa sieć WiFi

We wszystkich naszych autobusach możesz skorzystać z szybkiej i darmowej sieci Wi-Fi

Gniazdka USB

Przy każdym siedzeniu znajduje się gniazdo USB pozwalające na ładowanie Twoich urządzeń.

Klimatyzacja

Podróżuj komfortowo, temperatura w naszych autobusach jest dostosowana do pogody.

Bezpieczeńswo

Z nami możesz czuć się bezpiecznie, wszystkie nasze autobusy są nieustannie monitorowane.

Rozkład jazdy

Jastrzębie-Zdrój (Dworzec Zdrój) → Katowice

 • 5:20
   (I)
 • 6:10
   (I)
 • 7:50
  (s) (n)
 • 9:20
  (s) (n)
 • 10:20
  (I)
 • 12:10
  (s) (n)
 • 13:20
  (s) (n)
 • 14:20
  (I)
 • 16:10
  (s) (n)
 • 17:20
  (w)

(s) – kursuje również w soboty
(n) – kursuje również w niedziele                                                                                (I) – kursuje od poniedziałku do piątku                                                                  (W) – kursuje tylko w sobotę i niedzielę

Jastrzębie-Zdrój (Dworzec Główny) → Katowice

 • 5:30
   (I)
 • 6:20
   (I)
 • 8:00
  (s) (n)
 • 9:30
  (s) (n)
 • 10:30
  (I)
 • 12:20
  (s) (n)
 • 13:30
  (s) (n)
 • 14:30
  (I)
 • 16:20
   (s) (n)
 • 17:30
  (W)

(s) – kursuje również w soboty
(n) – kursuje również w niedziele                                                                                (I) – kursuje od poniedziałku do piątku                                                                        (W) – kursuje tylko w sobotę i niedzielę

Jastrzębie-Zdrój (Dworzec Arki Bożka) → Katowice

 • 5:35
   (I)
 • 6:25
   (I)
 • 8:05
  (s) (n)
 • 9:35
  (s) (n)
 • 10:35
  (I)
 • 12:25
  (s) (n)
 • 13:35
  (s) (n)
 • 14:35
  (I)
 • 16:25
   (s) (n)
 • 17:35
  (W)

(s) – kursuje również w soboty
(n) – kursuje również w niedziele                                                                                (I) – kursuje od poniedziałku do piątku                                                                  (W) – kursuje tylko w sobotę i niedzielę

Żory (Bajerówka) → Katowice

 • 5:53
   (I)
 • 6:43
   (I)
 • 8:23
  (s) (n)
 • 9:53
  (s) (n)
 • 10:53
  (I)
 • 12:43
  (s) (n)
 • 13:53
  (s) (n)
 • 14:53
  (I)
 • 16:43
  (s) (n)
 • 17:53
  (W)

(s) – kursuje również w soboty
(n) – kursuje również w niedziele                                                                                (I) – kursuje od poniedziałku do piątku                                                                 (W) – kursuje tylko w sobotę i niedzielę

Żory (Sąd) → Katowice

 • 5:55
   (I)
 • 6:45
   (I)
 • 8:25
  (s) (n)
 • 9:55
  (s) (n)
 • 10:55
  (I)
 • 12:45
  (s) (n)
 • 13:55
  (s) (n)
 • 14:55
  (I)
 • 16:45
  (s) (n)
 • 17:55
  (W)

(s) – kursuje również w soboty
(n) – kursuje również w niedziele                                                                                (I) – kursuje od poniedziałku do piątku                                                                  (W) – kursuje tylko w sobotę i niedzielę

Żory (Centrum Przesiadkowe) → Katowice

 • 5:59
   (I)
 • 6:49
   (I)
 • 8:29
  (s) (n)
 • 9:59
  (s) (n)
 • 10:59
  (I)
 • 12:49
  (s) (n)
 • 13:59
  (s) (n)
 • 14:59
  (I)
 • 16:49
   (s) (n)
 • 17:59
  (W)

(s) – kursuje również w soboty
(n) – kursuje również w niedziele                                                                                (I) – kursuje od poniedziałku do piątku                                                                    (W) – kursuje tylko w sobotę i niedzielę

Katowice (Piotra Skargi/Plac Synagogi obok KEBAB)→ Jastrzębie-Zdrój (przez Żory)

 • 7:30
   (I)
 • 8:30
   (I)
 • 10:30
  (s) (n)
 • 11:30
  (s) (n)
 • 12:30
  (I)
 • 14:30
  (s) (n)
 • 15:30
  (s) (n)
 • 16:30
  (I)
 • 18:30
   (s) (n)
 • 19:30
  (W)

(s) – kursuje również w soboty
(n) – kursuje również w niedziele                                                                                (I) – kursuje od poniedziałku do piątku                                                                 (W) – kursuje tylko w sobotę i niedzielę

Katowice (Centrum Przesiadkowe Sądowa) → Jastrzębie-Zdrój (przez Żory)

 • 7:35
   (I)
 • 8:35
   (I)
 • 10:35
  (s) (n)
 • 11:35
  (s) (n)
 • 12:35
  (I)
 • 14:35
  (s) (n)
 • 15:35
  (s) (n)
 • 16:35
  (I)
 • 18:35
  (s) (n)
 • 19:35
  (W)

(s) – kursuje również w soboty
(n) – kursuje również w niedziele                                                                                (I) – kursuje od poniedziałku do piątku                                                                  (W) – kursuje tylko w sobotę i niedzielę